עו"ד שלום וסרטייל
עו"ד שלום וסרטייל צילום: דוברות ציפחה

מדוע לא גילה הבורא לאברהם אוהבו ולעם ישראל בחירתו, היכן היא ירושלים והיכן הוא מקום המקדש? שהרי לאברהם אבינו נאמר, 'קח נא את בנך...על אחד ההרים אשר אמר אליך', ולעם ישראל נאמר בפרשתנו, 'לשכנו תדרשו ובאת שמה'.

יתר על כן, רק בפסוק הקודם לזה נצטווינו 'לא תעשון כן לה' אלוקיכם', היינו שסדר עבודת הקורבנות יהיה רק במקום האחד והיחיד. מדוע אין הוא מוגדר כבר עתה? מדוע, אפוא, הוסתרו הר המוריה וירושלים?! נשתברו על כך קולמוסים רבים. הרמב"ם במורה נבוכים מביא שלש סיבות: האחת, כדי שהגויים לא יילחמו על ירושלים ברגע שיידעו שזה המקום אותו בחר ה' כמקום המקדש. השנייה, כדי שלא ישחיתו אלה המחזיקים בירושלים באותה עת את המקום כדי למנוע מעם ישראל את מבוקשו.

שלישית - פנימית, כדי שהשבטים לא יריבו בחלקת מי ייפול הר המוריה. ב"ה משכבר הותרו השבטים לבוא זה בזה, אך גם הנימוקים הראשון והשני, היו טובים רק לשעתו, קודם בניית בית המקדש, אבל אחר חורבנו בעוונותינו הרבים, עדים אנו מאז עד כמה נלחמים הדתות השונות על בינאום ירושלים, על הכנסתה לעיקר בדתותיהם, והן עד כמה מנסים ישמעאלים בראשות הוואקף להשמיד כל זכר ושריד מבית מקדשנו, וזאת אף תחת אפנו וגם בחלוף למעלה מיובל מאז הכרזנו קבל עם ועולם 'הר הבית בידינו!'.

ה'כלי יקר' מנמק את ההסתרה באופן שונה, ולומד את טעם הסתרת ירושלים דווקא מתוך ההסתרה מאברהם אבינו היכן הוא הר המוריה, שהרי כך הוא המדרש: אמר לו הקב"ה: 'קח נא את בנך...על אחד ההרים אשר אמר אליך'. אמר לו: יש לי שני בנים. אמר לו: 'את יחידך'. אמר לו: שניהם יחידים לאימם, וכן הלאה. וכל כך למה? כדי לחבב עליו את המצווה וליתן לו שכר על כל דיבור ודיבור. כך גם כשאמר ה' לאברהם 'לך לך... אל הארץ אשר אראך'. וכך גם בפרשתנו, 'לשכנו תדרשו ובאת שמה' – לחבב המקום ולהגדיל שכרם של ישראל.

אך לכלי יקר הסבר נוסף המתיישב ביתר על הלב, והוא שבאה התורה ללמדנו מהו העיקר ומה הטפל. אין ספק, חשיבות עליונה לירושלים ולמקום המקדש ולא בכדי מוזכרת ירושלים בתנ"ך למעלה מ- 400 פעם ובקוראן כלל לא מוזכרת, אבל העיקר הוא ב'לשכנו תדרשו'- בעצם הדרישה של כל איש מישראל להשכין שכינה, באדם, בביתו ובכלל. עשרה מישראל, שניים שלומדים תורה, איש ואיש שזכו, שכינה בינותם. לו הייתה התורה מציינת את המקום על אתר, היינו מעלים על דעתנו שהמקום הוא הוא העיקר, ולא עצם הדרישה להשכנת השכינה בתוכנו, ככתוב 'ושכנתי בתוכם' ולא בתוכו.

דומה כי דרישה זו של השכנת השכינה בתוכנו נעשית בדורנו גם על פי שיטת רבי ישמעאל הלומד מהפסוק 'לא תעשון כן לה' אלוקיכם', שאסור למחוק את שם השם. בשואה האיומה מלבד הרצח הנורא בהשמדת שישה מיליון מבני עמנו, נעשו ניסיונות רבים למחוק את שם השם, בשריפת ספרי תורה, התלמוד ושאר ספרי הקודש. זה מה שהביא את מרן הראי"ה קוק להגות בין היתר את כתיבת האנציקלופדיה התלמודית, רעיון נשגב אותו החלו להוציא לפועל הרב מאיר בר אילן, והרב שלמה יוסף זווין. ובשם איסור זה של איסור מחיקת שם השם במובנו הרחב, שלח מנהלה הראשון של האנציקלופדיה התלמודית, הרב יהושע הוטנר, בתש"ן, את ר' מאיר ברכפלד ואת כותב שורות אלה אל מעבר למסך הברזל, להוציא מספריית לנין במוסקבה את הסרטים של פסקי הרי"ד, רבנו ישעיה דטראני הזקן, מגדולי ראשוני איטליה, ושהמהר"ם מרוטנבורג משווה אותו לגדולי הראשונים בכותבו עליו: ובכלל מי ירים ראשו ולבו על גאוני עולם הללו, המאור הגדול רבינו גרשום והגאונים, הרי"ף והרמב"ם ורבינו ישעיה מטראני . כתב זה היה ספון באוסף כתבי היד של הברון גינצבורג והועבר מפאריס לרוסיה לפני למעלה מ-130 שנה, ונסגר על מסגר עם פרוץ המהפכה הסובייטית, והשנה תשפ"א הושלמה בשעה טובה הוצאתו לאור.

זכה דורנו ב'לשכנו תדרשו' בדרך מיוחדת משלו של 'עת כנוס', התלמוד ועוד מאות אלפי ספרי קודש מכונסים בדיסק און קי, בענן ובדיסק קשיח, ואין מי שיהין גם אם יחפוץ למחוק את שם השם, ומתוך כך נזכה ב'לבוא שמה' לבית מקדשנו, בהר המוריה, בירושלים.

עו"ד שלום וסרטייל הוא יו"ר חברת הנדל"ן ציפחה אינטרנשיונל

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו