עו"ד שלום וסרטייל
עו"ד שלום וסרטייל צילום: דוברות ציפחה

לא מעט גבות הורמו במהלך פרעות תשפ"א בעקבות הוראת מפכ"ל המשטרה לפקודיו להצטייד באלות, כאילו חידוש בא לעולם. ולא היא.

רבי אליעזר בן שמוע אומר: אם יש שוטרים, יש שופטים, אם אין שוטרים, אין שופטים, ושורש המילה שוטר הוא שוט, אמצעי המשמש לאכיפת גזר דינו של השופט, ובהעדרם איש את רעהו חיים בלעו- מערכת המשפט והאכיפה ירדו כרוכים לעולם. 

מינוי שופטים חייב להתבצע לאחר בירור מדוקדק. ראוי שחברי הכנסת החדשים שהתמנו בימים אלה לוועדה לבחירת שופטים ישיתו ליבם למינויי שופטים ודיינים שיקפידו על כך שהצדק ייעשה, יראה וגם יהיה נרדף, ככתוב: 'צדק צדק תרדף'. רק שני דברים נצטווינו לרדוף: אחר השלום ואחר הצדק. והרודפָם ללא לאות יזכה לברכת ישעיה הנביא  "ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים".

וכיצד יש לרדוף? מביא רש"י את הגמרא בסנהדרין - הלך אחר בית דין יפה, וכדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים, להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתם. בי"ד יפה מעמיק את אחיזתנו בארצנו - 'למען תחיה וירשת את הארץ'.

דוגמאות לבית דין יפה הם בית דינו של רבי אליעזר בלוד, ובית דינו של רבן יוחנן בן זכאי בברור חיל. הכל מתחיל בבחירת הדיינים; אומר הרמב"ם כי מבית הדין הגדול היו שולחים שליחים לכל רחבי ארץ ישראל על מנת לתור אחר שופטים ראויים, ובודקים כל מי שימצאוהו עונה על שבעה נתונים:  חכם, ירא-חטא, עניו, שפוי, פרקו נאה ורוח הבריות נוחה הימנו. 

כשמתעורר בקרב הדיינים ספק עליהם להפנות את השאלה לבית הדין הגדול ולפסוק ככל אשר יורום. והדבר מתבקש שהרי כתוב: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" כשהכוונה היא בכל עיר ועיר. ומדוע יושיבו בתי דין לבטלה, כאשר יודעים שהשופטים שבעיר זו אינם חשובים כבית הדין הגדול? אלא שבדברים קטנים ופשוטים, אין אומרים "הלך אחר בית דין יפה", והכוונה היא שבסוגיות פשוטות בדומה לבתי המשפט לתביעות קטנות או בית משפט השלום ניתן להסתפק בשופטים מערכאה נמוכה יותר, ובמקרה של שאלה פונה ביה"ד  לבית הדין הגדול הימנו.

המתדיינים מצדם מחויבים אף הם לתור אחר בית דין יפה והרמב"ן מציין כי בית דין יפה הינו בית דין שבו יושב הרכב נרחב של חכמים כי כך מתחדדת ומתבארת ההלכה.  

ונשאלת השאלה מדוע הגמרא אינה אומרת, הילך אחר בית דין הדן דין אמת לאמיתו? משמע לכאורה שלא די בכך שבית הדין יפעל על פי אמות הצדק והאמת, אלא יש צורך שבית הדין גם יהיה יפה, ונשאלת השאלה במה בא לידי ביטוי יופיו של בית הדין? דומה כי גם כאן ישנו צורך בקבין רבים של יופי כדי שבית הדין יהיה יפה.

במדינת ישראל של היום, כל בית דין יהפוך ליפה וראוי יותר ככל שהנחת היסוד שלו תהיה אימוץ הכללים המסחריים הנהוגים בעולם העסקים של היום- כל עוד הם אינם סותרים כמובן את עולם ההלכה.

בית דין יהיה יפה יותר ככל שיגבר ידע הדיינים, התמצאותם והשתלמותם בחוקי המדינה ותקנותיה, ובסוגיות כלכליות, תוך הסתייעות ביועצים משפטיים, כלכליים ואחרים לצד הדיינים. כך ניתן להגיע לבית דין היכול לדקדק יפה יפה. 

בנוסף, ניתן ליפות את בתי הדין במידה ויתקיים קוד אתי שיחייב את מזכיר בית הדין, הספרא דדיינא (העוסק במלאכת התיעוד) ושאר העוסקים במלאכה את אותן המידות הנדרשות מהדיינים עצמם.

ודומה כי מעל כל אלה, על בתי הדין לקיים את חובת סודיות הדיון,להקפיד שדיין לא יקיים שיחה עם מתדיין ללא נוכחות הצד השני,להתקין קוד כניסה למחשב בית הדין לשמירה על חיסיון מוחלט,שמירת תיקים, ועוד. יופי זה יגביר את האמון בבתי הדין ויוביל רבים לפתחם.

אשרינו שהנחיות אלו ועוד מנחות דיינים רבים וכן את רשת בתי הדין לדיני ממונות ארץ חמדה גזית ועוד. וכך מהווים הם אבן שואבת לכל גווני הציבור ומקרבים אותנו ל'השיבה שופטיך כבראשונה ויועצייך כבתחילה' ו'למען תחיה וירשת את הארץ'. 

עו"ד שלום וסרטייל הוא יו"ר חברת הנדל"ן ציפחה אינטרנשיונל

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו