חנן פרידמן
חנן פרידמן צילום: באדיבות בנק לאומי

בנק לאומי פרסם את תוצאותיו לחודשים אפריל-יוני ומציג רווח נקי של 1.6 מיליון ₪ שמתווספים לרווח של 1.4 מיליארד ₪ ברבעון הראשון של השנה. זאת לעומת רווח של 'רק' 460 מיליון ₪ במחצית הראשונה של שנת 2020.

התשואה להון ברבעון השני של 2021 עמדה על 17.9%, מול 7.7% ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2021 התשואה להון הינה 16.1%.

הגידול המשמעותי בתשואה להון מקורו בגידול מהותי בהכנסות לצד גידול מתון בהוצאות, ומהקטנת ההפרשה להפסדי אשראי בהשוואה לגידול משמעותי בהוצאה להפסדי אשראי בתקופה המקבילה אשתקד.

דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בסך 630 מיליוני ₪, המהווים 30% מהרווח הנקי של שנת 2020.

האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 ביוני 2021 ב-315.2 מיליארד ₪, בהשוואה
ל-286.3 מיליארד ₪ ב-30 ביוני 2020, גידול של 10.1%. עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים.

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 ביוני 2021 ב-487.1 מיליארדי ₪, בהשוואה ל-417.0 מיליארדי ₪ ב-30 ביוני 2020, גידול של 16.8%.

מנכ"ל לאומי, חנן פרידמן: "אני מודה לציבור העובדים והמנהלים בלאומי עבור התוצאות המרשימות. התוצאות משקפות את פירות האסטרטגיה, אשר יושמה באמצעות שינויים מבניים, שינוי בתרבות הארגונית ושינוי בתפיסת השירות, לצד מעבר למודל תגמול שמעודד מצוינות. אנו נמשיך לממש אסטרטגיה זו, במטרה להמשיך ולהוביל את המערכת הבנקאית".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו