הרב יואל קטן
הרב יואל קטן צילום: אתר ישיבה

האם התכוון הרב קוק זצ"ל לשכנע את חבריו הרבנים להטיל מס על כל משפחה יהודית בעולם כדי להחזיק בו את שובתי השמיטה?

חוברת 'המעין' של תשרי תשפ"ב (גיל' 239), בהוצאת מכון שלמה אומן שעל יד ישיבת שעלבים, יצאה לאור זה עתה, ובה כמה גילויים מרתקים: נין של הרב טוקצינסקי זצ"ל בעל 'לוח ארץ ישראל' הידוע (שעל פיו קובעים את מנהגי התפילה בארץ ברוב הקהילות האשכנזיות) וממקורביו של הרב קוק, מסר למערכת 'המעין' מכתב לא-חתום שנמצא בין גנזי סב-סבו, ורק עתה התברר שכותבו הוא הרב קוק.

המכתב כולל קריאה לכל יהודי העולם לתת תרומה, מעין מס חד פעמי של "י"ח קופיקות ברוסיה וי"ח פענס באמריקה וכן בכל ארץ וארץ" עבור החקלאים בארץ שבחרו להשבית לחלוטין את עבודת השדה בשנת השמיטה, בלי להשתמש בהיתר המכירה.

לפי כל הסימנים הייתה כוונה לשלוח את המכתב הזה, חתום ע"י מספר רב של רבנים, לכל תפוצות ישראל, וכנראה שגם הרב טוקצינסקי היה אחד הנמענים, אולם משום-מה התוכנית הזו כנראה לא יצאה לפועל. מכתבים רבים כתב הרב קוק שמיטה אחר שמיטה ובה בקשה לתמוך בשובתי השמיטה שגם בעיני הרב קוק, 'פטרון' היתר המכירה, הם היו הגיבורים האמיתיים של שבת הארץ, אבל לא ידוע לנו משום מקור אחר על תוכנית שאפתנית כזו – היטל חד-פעמי על כל משפחה יהודית בארץ ובעולם של ח"י מטבעות מקומיות לקרן שמיטה מיוחדת; מעניין אם פרסום זה יביא לגילויים חדשים בנושא.

עוד בגיליון המרתק הזה: מאמר מקיף על חשבונות שנת השמיטה לפי השיטות השונות מאת החוקר התורני הרב ד"ר שי ואלטר מרחובות, מכתב לרב קוק מאת הרב יהושע זליג דיסקין, ששימש אז כפקיד בבנק המזרחי ומאוחר יותר מונה לרבה של המושבה פרדס חנה, בו הוא מנסה לברר את דעת הרב בעניין יחסי עובד ומעביד על פי ההלכה, זכות ההתארגנות וזכות השביתה ועוד, ובו בולטת הערצתו של הרב דיסקין לרבה הגדול של ארץ ישראל; ותשובה הלכתית של הרב אברהם דב אוירבך זצ"ל מטבריה שנפטר לאחרונה לכמה נערי גבעות מהשומרון, כתוב בחיבה גדולה, בניסיון להניא אותם משינוי מנהגים בתפילה.

זוהי נגיעה על קצה המזלג בגיליון 'המעין' החדש הגדוש במאמרים ומחקרים וסקירות ספרים מרתקות כדרכו בכל שלושה חודשים.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו