סוכה
סוכה צילום: ISTOCK

לקראת חג הסוכות הבהיר בעל ה'פסקי תשובות' הרב שמחה רבינוביץ' כי חל איסור גמור מן התורה להתעסק במצוות סוכה באופן העלול לגרום לנזק בגוף וברכוש.

"לאור האסונות שהיו בעבר בתקופה זו שאנשים קיפחו את חייהם או שניזוקו בגוף או ברכוש, וזאת במהלך בניית ופירוק הסוכה, הננו בזה לגלות ולפרסם דעת תורה, כי חל איסור גמור מן התורה להתעסק במצווה זו באופן העלול להביא לידי מכשול בין לעצמו ובין לחברו ולגרום אפילו באופן של סיכוי קלוש לנזק בגוף וברכוש וכ"ש לאיבוד נפשות ח"ו", אמר בפתח דבריו.

"כמ"ש הרמב"ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש פרק י"א ה"ד: וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצוות עשה להסירו ולהשמר ממנו, ולהזהר בדבר יפה יפה, שנאמר “השמר לך ושמור נפשך".

בדבריו גולל את רשימת הנזקים העלולים להיווצר כתוצאה מבניית סוכה.

עוד באותו נושא:

"ולכן יש להקפיד על ההנחיות של אנשי המקצוע והמומחים, ובכך יעזור השי"ת להינצל מכל מכשול ונזק וצער לו או לאחרים בגוף ובנפש, ולא תהיה מצווה נשגבה זו בכלל 'מצוה הבאה בעבירה'.

א. בבניית ובפירוק הסוכה בקומות הגבוהות מן הקרקע, לא יטה או ישעין את גופו החוצה בין באוויר מעל לגדר ובין על דופן הסוכה בגובה שמעל לגדר שאפשר שאינה מהודקת כראוי, שחלילה לא ייפול מטה על ידי כך, וכן יקפיד שלא יפול חפץ כבד למטה בין בבניה ובין במהלך החג, מחשש שיפגע בעוברים ושבים.
ב. שימוש במסור חשמלי וכדו' רק ע"י מומחה בעל ניסיון, וכשעולה על סולם יוודא שהוא יציב וחזק.
ג. גם בעת בניית הסוכה לא יעבוד אחרי השעה 23:00 בדברים המרעישים, שבשעות אלו האנשים נשים וטף כבר נמים את שנתם ושלא יכשל בגזל שינה.
ד. ובחג בסוכות עצמו יקפיד שלא להדליק נרות בסוכה כלל פן תתפשט האש בסוכה ויבואו לידי סכנה, וכבר היו מקרים חמורים של שרפות שאירעו במהלך ימי החג והביאו לפיקוח נפש, וכן גרמו לחילול שבת ויו"ט בכדי לכבותם, והמשפחות עצמם חגם נהפך ליגון ולמאכולת אש, אלא ידליקם בביתו במקום שבו מכינים צרכי האוכל, ואם אפשר ידליק הנרות בחלון הפונה לסוכה, כדי שיגיע אורם לסוכה, כמו"כ לוודא שכל חיבורי החשמל תקינים ושלא יגרום חלילה לקצר ולשריפה.
ה. ובעת פירוק הסוכה יבדוק אחריו שלא ישאיר ברגים או מסמרים שמזיקים לילדים הקטנים ולכלי הרכב מבלי דעת.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו