אמנון שפירא וספרו של בן סבו
אמנון שפירא וספרו של בן סבו צילום: טליה בן סבו

מפגש דורות מסקרן התקיים בימים האחרונים בקיבוץ טירת צבי, שם נפגשו פרופ' אמנון שפירא, מזכ"ל בני עקיבא בעבר, ונריה בן סבו, צעיר בן 19 תושב עפולה, בעבר מדריך פעיל בתנועת הנוער בני עקיבא שהוציא בימים אלה לאור שני כרכים חדשים בסדרת הספרים "אור הנר", העוסקים בהפרדה בתנועות הנוער והמסתעף מכך.

כמי שזה עשרות שנים מוביל את דגל התמיכה בתנועת נוער מעורבת כלכתחילה, צפוי היה פרופ' שפירא לנהל ויכוח נוקב עם בן סבו, ואכן המפגש בין השניים הוביל לוויכוח סוער שכזה.

שפירא שב וקבע כי ההפרדה בתנועת הנוער הינה 'לכתחילה'. "הספרים מאד מושקעים, אך אני מזהה בספר כמה בעיות של ממש", אמר וציין כי זקן רבני הציונות הדתית, הרב חיים דרוקמן, היה ה'קומונר' שלו בתנועה.

לפני שנים רבות הוציא פרופ' שפירא חוברת ובה קיבץ דעתם של גדולי ישראל, מהרב יוסף-דב סולובייצ'יק דרך הרב שלמה גורן ועד לרב חיים דרוקמן והרב צפניה דרורי, ובה פרש את משנתם בעד פעילות מעורבת בתנועת נוער.

מנגד, ספרו החדש של נריה בן סבו מכנס היבטים הלכתיים בסוגיית ההפרדה בתנועות הנוער והמסתעף מהם ומוביל עמדה ברורה המחייבת הפרדה. ספרו של בן סבו זכה לברכת גדולי ישראל ובהם הרבנים הראשיים הרב יצחק יוסף ,הרב דוד לאו, הרב שמואל אליהו, הרב יעקב אריאל, הרב שלמה אבינר, הרב יצחק דוד גרוסמן והרב הרצל ישעיהו.

פרופ' שפירא הסתייג מן הספר: "ניכרת השקעה רבה בספרים, ואני שמח כי המחבר מגלה עניין בנושא, אך הספרים בעיניי הם מוטים לגמרי. הרב נריה בן סבו באופן שיטתי, לאורך שני החלקים של ספרו, מחק כמעט את כל עשרת הרבנים שהובאו בקונטרס שחיברתי בשעתו, והתומכים בבני עקיבא כחברה מעורבת. הוא מבליט את המתנגדים לתנועה מעורבת ומצניע את התומכים: את המתנגדים הוא שם למעלה ואת התומכים בקטן למטה. כך הרב הראשי לישראל הרב שלמה גורן קובע, בחותמה של הרבנות הראשית, בעד חברה מעורבת, אבל הרב בן סבו שם את הרב גורן בתחתית הספר כהערת שוליים. אבל הבעיה העיקרית בספר היא, שאת כל הרבנים, וביניהם ראשי ישיבות, רבני ערים וגדולי תורה, שהביא שפירא בקונטרס שלו כתומכים בחברה מעורבת, וכל אחד ונימוקיו ההלכתיים והחינוכיים אתו, מחק הרב בן סבו לגמרי מספרו החדש: 'אור הנר'. כך מחק הרב בן סבו מספרו את עמדת הרב חיים דרוקמן, ומחק מן הספר את הרב צפניה דרורי, ומחק את הרב יובל שרלו, ואת הרב אליקים אלינסון, ואת הרב פרופ' אליעזר ברקוביץ (זצ"ל, ראש הישיבה בשיקאגו, ואביו של הרב דב ברקוביץ יבל"א), ומחק את הרב יוסף-דב סולובייצ'יק זצ"ל , ומחק את הרב דניאל שילה ורבנים נוספים".

"אנו חיים במציאות מעורבת של נשים וגברים", אומר שפירא ומוסיף "אנו גם חיים בעולם פרוץ, עולם משוגע. כשאני רואה מה שיש בטלוויזיה, וגם באייפון, אני לא יודע איך הורים מחנכים. איך במציאות כזאת מחנכים לצניעות? וכאן באים רבנים חשובים בציונות הדתית ואומרים, לא בטוח, שככל שנרבה באיסורים בבני עקיבא אנחנו נרבה את הצניעות. חייבים למצוא את דרך המלך הנכונה והראויה. זהו האתגר הגדול שלנו, להרבות תורה וקדושה בעולם".

ממשיך שפירא ומבקר את ספרו של בן סבו: "אינני מבין איך העלה הרב נריה בן סבו בדעתו להשמיט מספרו ולמחוק את דעות עשרת הרבנים שהבאתי, בשמם ובנימוקיהם המפורטים, והם המתירים! זה נקרא 'בית מדרש'? אם תמחק חלילה מן הגמרא את בית הלל, ותלמד רק את בית שמאי, הזאת תיקרא תורת ישראל?"

על אף ביקורתו זו בחר פרופ' שפירא להציב את שני כרכי הספר החדש בספרייתו העשירה והמגוונת. לטענותיו של שפירא משיב בן סבו לא לפני שהוא מדגיש כי בניגוד לאופן בו כינה אותו שפירא, הוא אינו רב:

"כאשר ניגשתי לעסוק בסייעתא דשמיא בסוגית ההפרדה בתנועות הנוער, מעולם לא עלה על ליבי חס ושלום לצמצם את בית מדרשנו, ובאם לא ציינתי לשמו של רב מסוים הרי שזה מטעם שספריו לא היו ברשותי, ולכן לא היה לי מהיכן להביא את דעת תורתו. עוד, גדר גדרתי לי וכלל נקוט בידי, שלא אכתוב את דעותיהם של הרבנים אשר לא התבהרו והתבררו שחור על גבי לבן, על אשר אינני ניזון משמועות, כי אם מדברים ברורים, "ברי ושמא, ברי עדיף", וזו השתדלותי שלא תצא תקלה תחת ידי, בע"ה".

"עוד, למותר לציין שבספר הוזכר הגרי"ד סולובייצ'יק וכן הוזכר הרב אליקים ג' אלינסון וכן הוזכר הרב חיים דרוקמן. העובדה שהגר"ש גורן זצ"ל הובא בהערת שוליים היא משום שיקולי תבנית הספר. באותה נשימה בה הוזכר הרב גורן זצ"ל בהערת השוליים הוזכרו עוד רבנים, כגון: הרצי"ה קוק זצ"ל, הרב משה צבי נריה זצ"ל, הרב אברהם צוקרמן זצ"ל, ויבלחט"א הרב שלמה אבינר שליט"א, ועוד רבים, גדולים וטובים. אחת הדעות המובאות במסקנת הסוגייה היא דעתו של הרה"ג הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל, ודעתו נחרצת לגבי הפעולות התדיריות בתנועת נוער, שהן צריכות להיעשות בהפרדה".

חותם בן סבו את התייחסותו לביקורת ואומר: "לא אכביר במילי דאורייתא, משום שסוגיות חיינו יתבררו רק במקום שבו שוכנת חכמת הקודש מדורי דורות, בבתי המדרשות ובשערים המצוינים בהלכה אשר ה' אוהב, שם בלבד ולא בשום מקום אחר. המעוניינים להעמיק בדברי כל חכמי תורתנו מדורי דורות, החל מהנביאים, דרך התנאים בעלי המשנה, התוספתא והאמוראים בעלי התלמוד, וכלה ברבותינו זצ"ל הראשונים והאחרונים, מוזמנים לעין בספר עצמו".

יצוין כי במבוא לספריו כתב בן סבו: "מטרת הספר שלפניכם היא להשתדל לקבץ את רוב דברי קודשם של רז"ל, על מנת שלכלל הלומדים והמבררים את סוגיית ההפרדה בתנועות הנוער, יינתן מענה במקום אחד, ובצורה המתיישבת על הלב. עוד, ספרים רבים אינם נמצאים בהישג ידי רבים, וגמרתי אומר בליבי להשתדל לערוך שולחן ערוך ומסודר לפני בני הנוער והלומדים, ספר המכיל מדברי רבותינו זצ"ל, אשר מטבע לשונם המיוחד והטהור, מכניס את הלומד לתחושת לימוד אמתית, המבקשת לרדת וללון בעומקה של הלכה, כי היא לנו עוז ואורה".

בין הרבנים הגאונים שהעניקו הסכמה וברכה לספר גם הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף שכתב: "דבר חשוב ונחוץ עשה לעורר...", הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, כתב: "עברתי בין בתרונות ספר זה ומצאתי שבטוב טעם ודעת דנת בנושא החשוב שנוגע לבני נוער רבים". הרב יעקב אריאל רבה לשעבר של רמת גן, כתב: "התפעלתי משפע המקורות שהבאת אכן בדיקה לאור הנר של תורתך". ראש ישיבת 'עטרת ירושלים, הרב שלמה אבינר כתב על הספר: "זה הספר קיווינו לו". רבה הראשי של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל הרב שמואל אליהו כתב: "ספר זה סובב והולך בעניין חובת ההפרדה ומעלת שמירת הצניעות בתנועות הנוער, וערך את הדברים בצורה נאה ומורחבת על מנת שהדברים יקנו שביתה בלב הלומדים והמעיינים".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו