תגיות תגיות

שלום וסרטייל

חדשות ועדכונים על שלום וסרטייל

ראש ישיבת ההסדר הראשונה

ראש ישיבת ההסדר הראשונה

המתבונן בפרשתנו, נקי מדעות קדומות, מבין כי אברהם אבינו היה ראש ישיבת ההסדר הראשונה שכללה 318 תלמידים.

נח מצא חן בעיני ה'

נח מצא חן בעיני ה' על שנהג ברחמים עם בריותיו

נח מצא חן בעיני ה' על שזכה להפוך את מידת הדין למידת הרחמים, ריחם על בריותיו של הקב"ה, וטיפל בהם במסירות אין קץ

הקב"ה העניק לאדם את תחושת הבושה

לצד העונש הקב"ה העניק בחסדו לאדם את תחושת הבושה

העָנָו מכיר בנפשו האם תוכו כברו והאם מקיים כראוי את ייעודו 'לעבדה ולשמרה' בשמחה לפני ה'.

שיטת בן גוריון המנוגדת לשיטת משה רבנו

שיטת ה'מיקסר' של בן גוריון המנוגדת לשיטת משה רבנו

בן גוריון, הגם שידע וחיבב תנ"ך, לא השכיל ללמוד ממשה רבנו שראה ברכה עצומה בשמירת הייחודיות של כל שבט וקהילה.

כשהתורה נעזבת, הארץ סובלת

כשהתורה נעזבת, הארץ סובלת

כשישראל עוזבים את התורה, הדין הוא שגם הארץ תסבול, שכן אם אין אדם זוכר את שורשיו אז אין ארץ.

הרגע בו החל תיקון עולם במלכות ש-ד-י

הרגע בו החל תיקון עולם במלכות ש-ד-י

לנגד עיני יהושע התכנסו שבעה עמים עם סוגי עבודה זרה שונים, וכאן פרצה מעמקי לבו ההודיה לבורא עולם.

הרוח העוצמתית שמבלבלת את השטן

הרוח העוצמתית שמבלבלת את השטן

״אתם נצבים היום״ - שלוש זכירות אלה של עבר, הווה ועתיד מייצבות את עמידתו האיתנה של עם ישראל לאורך הדורות

על אף הייסורים אהובה עלי ארצי מולדתי

על אף הייסורים, אהובה עלי ארצי מולדתי

לא באתי אל הארץ כי רדפוני או ניסו להשמידני. באתי אל הארץ להודות ולהכיר טובה על שניתנה לי הזכות לממש את הבטחת הבורא.

הקוד האתי של צבא ה'

הקוד האתי של צבא ה' – אין שני לו וכמותו בעולם

ומהו עיקר חטאו של עמלק והבאים אחריו? ניסיונותיהם להפריע לעם ישראל במשימתו האלוקית - הכניסה וההתיישבות בארץ.

ובהיעדר משפט - איש את רעהו חיים בלעו

ובהיעדר מערכת משפט ואכיפה - איש את רעהו חיים בלעו

גבות רבות הורמו במהלך פרעות תשפ"א בעקבות הוראת מפכ"ל המשטרה לפקודיו להצטייד באלות, כאילו קיים בכך חידוש בא לעולם.

להבדיל בין עיקר לטפל

להבדיל בין עיקר לטפל

לא בכדי מוזכרת ירושלים בתנ"ך למעלה מ-400 פעם אבל חשוב לזכור כי העיקר אינו המקום אלא בעצם הדרישה לכל איש מישראל להשכין שכינה.

יעד מרכזי לחיזוק החוסן הלאומי

בנט: "חיזוק הפריפריה - יעד מרכזי לחיזוק החוסן הלאומי"

ראש עיריית קריית מלאכי וסגנו נועדו עם ראש הממשלה וחברי סיעת ימינה. בנט: "רשויות כקריית מלאכי הן בעלות פוטנציאל עצום''

לרצוח באמצעות הפה

לרצוח באמצעות הפה

למלבין פני חברו ברבים אין חלק לעולם הבא, הוא אינו מכיר בכך שהלבנת פנים היא רצח, לכן הוא אינו מתעורר לתשובה וימות כשחטאו עמו

גדלות הענווה מול קטנות היוהרה

גדלות הענווה מול קטנות היוהרה

נשיאי ישראל ראו את עצמם כאנשים הנענים לבקשה לשמש כשליחי ציבור, על אף שבענוותנותם לא חשבו שהם ראויים לכך.

העין הטובה אל מול הרעה

העין הטובה אל מול הרעה

לחבר את ראיית המוח עם ראיית הלב ולכוונן לראיית הבורא

הרגע בו ירדה שנאת הגויים לעולם

מעמד הר סיני- הרגע בו ירדה שנאת הגויים לעולם

בהר סיני קיבל העם את התורה, אך בו זמנית הגויים קבלו ממנו את השנאה למקבלי התורה.

ללמוד וליישם את הכלל של 'ונשמרתם'

ללמוד וליישם את הכלל של 'ונשמרתם'

אין חולק ששיטת הפארנצ'ס, יציעי העמידה, מאפשרת ניצול המקום בצורה מרבית, אך במרבית המקרים אין היא עומדת בתקנים שמרביתם נכתבו בדם

אין קפיצות דרך

אין קפיצות דרך

התורה לא ניתנה לבני ישראל כבר ביציאת מצרים כי לא ניתן לצאת בו ביום מעבדות לחרות גשמית ורוחנית כאחד.

ירושלים לא תסלח לנו

ירושלים לא תסלח לנו

בעוד בנייה יהודית בירושלים כמעט ולא קיימת, ממשיכים ערביי העיר לבנות באין מפריע גם בניגוד לחוק. דעה

הכתובת הייתה על הציון

הכתובת הייתה על הציון

במקום להתייחס למירון כאל אתר לאומי המצריך היערכותבקנה מידה בינלאומיים, לאורך השנים התייחסו אליו הממשלות כאל אתר משני

מגלות לצמצום נגעי הגלות בארצנו

מגלות מארצנו ועצמיותנו, לצמצום נגעי הגלות מקרבנו בארצנו

בהפטרה תוקף הנביא יחזקאל את בני ישראל על ההתבוללות. אשרינו שעם שיבתנו לציון, סכנת ההתבוללות קטנה מאוד ביחס למצב היהדות התפוצותאולי יעניין אותך

טבולה